Visma flerklientsync

Et spennende Visma Global ehandelsintegrasjonsprosjekt

Vi lar oss sjelden skremme av krevende nettbutikk- integrasjonsprosjekter mot ERP- systemer, og med erfaring helt tilbake til Rubicons dager på 90- tallet tok vi på oss verdens første «flerklientintegrasjon» mot Visma Global.

Vår kunde Byggtilbehørsgruppen (BTG) har flere forretningsområder i samme AS som bruker ulike klienter i Visma Global.  4 forretningsområder skulle bytte ut eksisterende nettbutikker med nye nettbutikker integrert mot Visma Global.

Parallelt med utviklingen av nettløsningene hadde gruppen et ERP- prosjekt hvor man skulle skifte til nettopp Visma Global.  De som har foretatt den øvelsen vet at det er en del arbeid med å forbedre datagrunnlaget i en slik prosess.

BTG hadde altså to større IT- prosjekter hvor Digitroll var valgt samarbeidspartner på leveranse av 4 nettbutikker integrert mot Visma Global.

3 av forretningsområdene bruker samme klient i Visma Global mens den siste har sin egen klient. 3 av nettbutikkene skal være B2B nettbutikker mens 1 er ren B2C.

BTG selger bl.a byggevareprodukter, og med vår anbefaling knyttet vi også en NOBB integrasjon opp mot 2 av nettbutikkene for å oppnå økt datakvalitet og redusert behov for vedlikehold.

Hvis du har behov for å knytte ett selskap i ditt ERP system mot flere nettbutikker eller nettbutikker til flere selskaper i en og samme installasjon, så har vi løsningen. Et slikt omfattende teknisk behov krever en god porsjon forretningskompetanse og en solid nettbutikkløsning i bunn, valget falt på nopCommerce.

Visma Global er som alle andre profesjonelle administrative systemer bygget på Microsoft .Net, vi bruker samme profesjonelle industristandard hos Digitroll og valgte nopCommerce til denne leveransen.

Løsningen for de 3 ulike nettbutikkene som i dag bruker én og samme klient i Visma Global var å bygge et oppsett i Visma som definerer hvilken nettbutikk en vare tilhører samt knytte kunder og rabatter (pris) mot nettbutikk. 2 av disse 3 nettbutikkene er rene B2B nettbutikker som er mer krevende å utvikle siden man må ha «live» prisoppslag på kunde og diverse andre B2B- funksjoner som f.eks. tilgang til sin tidligere fakturahistorikk. Digitroll har fått god trening i å takle problemstillinger med tanke på prisoppslag på rabatt i diverse andre Visma Global nettbutikkprosjekter for byggevareutsalg. Innenfor byggevare er det stor bruk av rabattsystemer.  Byggevarekompetansen vår kom også godt med når vi for BTG anbefalte NOBB integrasjon som en viktig økonomisk faktor for dem.

B2C butikken som bruker samme Visma klient som to av B2B- løsningene drar fordel av at den kun skal vise varedata og vanlige utsalgspriser. Her skal vi ikke bry oss om kunder og deres mange ulike rabattsystemer. Kampanjepriser (rabatter) skal selvsagt også synkes opp her, men B2C- nettbutikker er enkle i sin form mht integrasjon.

3 nettbutikker integrert med 1 Visma klient ble altså elegant løst med å definere varetilhørighet til nettbutikk.

Forretningsområde nr. 4 er som sagt i samme AS som de andre men har sin egen klient i Visma. Fra å ha utviklet en standard Visma ehandelsintegrasjon mot vanlige 1 klient måtte vi da utvikle en «flerklientintegrasjon». Vi mener dette er den første ehandels- flerklientintegrasjonen som er utviklet for Visma Global.

4 nettbutikker er altså integrert med 2 Visma klienter som ligger på én og samme server på ett sted.

Kostet det millioner? Burde kanskje det, men vi er flinke i Digitroll og har høyt kvalifiserte samarbeidspartnere.

Valgt nettbutikkprogramvare

Vi kunne valgt valgt en php- løsning som WooCommerce eller Magento, men ingen av disse løsningene er kapabel til å løse behovet til pris, sikkerhet og integrasjonskvalitet. Valget falt selvsagt på en Microsoft ASP.NET basert nettbutikkløsning. Visma Global er som alle andre profesjonelle administrative systemer bygget på Microsoft .Net, vi bruker samme profesjonelle industristandard hos Digitroll og valgte nopCommerce til denne leveransen.

Vi skylder å legge til at vi gjennom flere prosjekter har utviklet en standard ehandelsintegrasjon mellom Visma Global og nettbutikkløsningen nopCommerce, det er denne som er videreutviklet i BTG- prosjektet.

Ta gjerne kontakt med oss for mer info om Visma Global integrert nettbutikk på tlf. 900 78 050 eller via kontaktskjema.