Filtermeny til nettbutikk

Det er et standardfilter for nettbutikk og kan integreres i Lynx nettbutikk. Modulen har som mål å dekke filtrering av varer for alle kunder.

Modulen består av et adminverktøy for administrasjon og oppsett av filtergrupper og en frontend som vises på aktuelle varegrupper.

Hvilke kunder kan få filter installert?

Filter frontend baserer seg på eksisterende Lynx layout og kan derfor installeres hos alle Lynx kunder.

Filtermeny

Modulen utvider nettbutikken ved å legge avanserte filtre som kundene i nettbutikken kan dra nytte av for å finne produkter fortere. Produktfilteret passer responsivt med Superadmin løsninger og funger fint med «ikke- responsive» løsninger også.Filtermeny til nettbutikk

 

Det nye filteret inkluderer

Filtrering av produkter
Filtrer etter noen verdier på varekortet. Pris filtre, størrelse, farge, leverandør, produsent, paginering, sortering. Alt lastes som standard med AJAX.

Mobiltilpasset
Filteret er utviklet etter responsive designmønstre.

Paginering av produkter
Filteret introduserer paginering av varer. Dette vil si at dersom en besøker en varegruppe så lastes ikke alle varene direkte, men et vist utvalg av varene.

Sortering av produkter
Som standard kan vareutvalget i filteret sorteres av standard sortering av nettbutikken, nyeste produkter, pris lav til høy og pris høy til lav.

Nettbutikk filtermeny med paginering

Bruk av caching
Hurtigminne (engelsk: cache) er betegnelsen på en type høyhastighetsminne i datamaskiner.

Vi utnytter dette høyhastighetsminnet i filteret for at det skal være så raskt som mulig. Alle kunder som har fått installert nytt filter fra Digitroll har opplevd en forbedring i lastetid på nettbutikken sin.

Flere filterfunksjoner

Filteret har blitt forbedret med mer funksjonalitet som kan selges som ekstraopsjoner til filteret dersom det skulle være ønskelig. Alle addons styres av av/på innstillinger.

Vis farge som palett
Dersom en ønsker at farge skal vises som en farge-palett er dette også mulig. Fargene blir da representert som bildet under viser. Det er mulig å velge mellom vanlig visning og fargepalett visning direkte i filteret for brukeren.

Vis farge som palett i menyfilter

Multi-verdi søk
Dersom en ønsker flere treff pr. filter-verdi kan en oppnå dette med multi-verdi søk på filter-verdi. Kundeeksempel: En spiller har flere funksjoner; DAB+, Bluetooth, CD og DVD. Dette skrives som «DAB+;Bluetooth;CD;DVD på varekortet.

Alle de semikolon separerte verdiene vil vises som egne filter-valg i filteret og produktet vil bli listet ut dersom en filterer på de forskjellige valgene

Filtermeny med multivalue nettbutikk Digitroll

 

Uendelig scroll
Erstatter vanlig paginering. Når du scroller nedover på siden så lastes det automatisk flere produkter.

Lazy loading av bilder
Lazy loading er et designmønster som vanligvis brukes i programmering for å utsette initialiseringen av ett objekt/element inntil det punkt hvor det er nødvendig.

Dersom denne funksjonen er aktiv i filteret så lastes ikke bildet inn før brukeren har scrollet til bildet.

Paginering og sortering på alle varegrupper
Filteret kan også aktiveres på alle varegrupper i nettbutikken uavhengig om det er koblet et filter på varegruppen. Dersom denne innstillingen er på og kunden navigerer til en varegruppe som ikke har et aktivt filter koblet mot seg så vises produktene som vanlig med paginering og sortering.

På denne måten får alle varegruppene i nettbutikken ytelsesforbedringene til filteret.

Filteradmin til Lynx nettbutikk.