Nettbutikk Princess fra Digitroll

Hvordan nettbutikken sender kundene til butikken

Nettbutikken trenger ikke ferie, og kan holdes åpen 365 dager i året. Den streiker ikke, blir aldri syk og gjør nøyaktig som du ber den om. Trenger man egentlig fysiske butikker med levende ansatte? «Ja, uten tvil. Det smarteste er å ha begge deler», mener Princess-kjeden, som opplever at nettbutikken gir økt trafikk i de fysiske butikkene.

Nettbutikk som kundeinnkaster i en omnichannel strategi

Nettbutikk som kundeinnkaster i en omnichannel strategi

Streik er heldigvis en sjelden aktivitet i norske detaljistkjeder, men å ha en svak «Omnichannel- strategi» kan fortone seg som like kostbart som en streik, eller mer som vedvarende sand i maskineriet.

I Kjedemagasinet utgave nr. 3 2014 stjeler Princess sin webmarkedsføring overskriftene.

Princess har forstått webmarkedsføring i ordets videste forstand. Nettbutikken skal selv skaffe direkte omsetning ved nettsalg, men den skal også fungere som en «kundeinnkaster»:

  • Over halvparten av Princess’ nett- transaksjoner havner innom en av deres 142 butikker. Gir altså god anledning til mersalg!
  • Kundene gjør unna informasjonsinnhentingen og «butikkvandringen» på nett
  • 100% omsetningsøkning i nettbutikken i 2013, og 80% økning hittil i år.
  • Nettbutikken spådd å bli Princesskjedens største «butikk» i 2015
  • Princess gjør selv all tradisjonell markedsføring hvor «Princessbutikken.no» er med i alle kanaler (TV, aviser, magasiner osv), og Digitroll sørger for synlighet i søkemotorer og nøkkelordannonsering (adwords).

«- Vi vet altså at 50% av kundene velger å hente varene i sin nærmeste butikk, vi vet ikke hvor mange som bruker nettbutikken til å butikkvandre for deretter ta turen til kjøpesenteret, men vi tror andelen er stor her også», sier kjededirektør Kai Gulbrandsen.