Ny undersøkelse fra Respons sier at vi foretrekker å handle i norske nettbutikker

Hvorfor foretrekker kundene å handle i norske nettbutikker?

Driver du detaljhandel og har nettbutikk eller planlegger å etablere netthandel vil Respons analyses netthandelrapport 2020 for Digitroll være et nyttig verktøy. Den forteller nemlig hvorfor norske nettkunder foretrekker å handle i norske nettbutikker.

6 av 10 spurte foretrekker å handle på norske nettsteder. Jo flere varetyper man handler, jo oftere svarer man at man foretrekker norske nettsteder. Kun 3% svarer at de foretrekker utenlandske nettbutikker. Det må være gode nyheter for norsk detaljhandel.

Følelser sitter ofte dypt, og følelsen av at det er tryggere å handle i en norsk nettbutikk er faktor nr. 1 du som nettbutikkeier skal fokusere på.

Kvinner svarer langt oftere at de foretrekker å handle på norske nettsteder – 3 av 4 kvinner sier dette, men kun halvparten av menn. Samtidig svarer menn langt oftere at det ikke spiller noen rolle for dem om nettstedet de handler på er norsk eller utenlandsk.

Hvorfor norsk?

Årsaken til at vi foretrekker å handle norsk kan oppsummeres i ett ord; trygghet.

Følelsen av trygghet

Følelser sitter ofte dypt, og følelsen av at det er tryggere å handle i en norsk nettbutikk er faktor nr. 1 du som nettbutikkeier skal fokusere på. Det at leveringstid og returordning også er viktige ting henger selvsagt sammen med trygghet det også. Det ble blant annet belyst i vårt webinar med Bring nylig der tall fra Bring viste at 9 av 10 sjekker leveringsbetingelser før de handler i en ny nettbutikk. Trygghet altså.

Trygghet skapes ved å bygge nettbutikken med god vareinformasjon, bilder, produktoversikt, kontaktinformasjon, fraktbetingelser, returordning, hvor raskt du leverer, – at du har synlig telefonnummer i nettbutikken for å gi trygghet om at du kan nås. Digitroll- kunde Olympia sport har telefonnummeret sitt synlig øverst ved siden av logoen. Få om noen som ringer dem, men det gir tillit. Informasjon og bilder av ansatte gir også trygghet. Vi har kunder som kan fortelle om økt salg etter at de la ut bilde og litt info om seg selv i nettbutikken.

At 1 av 4 i år svarte at man valgte norsk for å støtte norsk næringsliv må sees i lys av covid-19, og det blir interessant å se hva svarene blir om ett år.

Se også hvem er redd for den digitale ljåmannen fra Amerika

Enten du er gårdbruker eller driver en detaljhandel så er det også i begges interesse å påvirke politikerne til å opprettholde toll på varer. Toll er brukt som effektivt vern enten man heter Donald Trump eller driver nettbutikk i Norge. Det er i år som i fjor den nest mest brukteorklaringen på hvorfor man vil handle i Norge.

Miljø kan bli viktigere?

Ut i fra åpne svar leser vi at kortere leveringstid trekkes av noen frem som et miljøargument, siden det betyr kortere reisevei for produktene de kjøper. Netthandel blir av og til tatt med i miljødebatten. Langreist netthandel spesielt, mens korreist netthandel egentlig bør fremheves i miljøarbeidet. Om 1000 biler i Fana kjører til Lagunen kjøpesenter kontra at 1 .varebil fra Lagunen kjører hjem til de 1000 hjemmene må i alle regnestykker komme ut i favør netthandelen.

Er det forskjeller på aldersgruppene?

Brutt ned på aldersgrupper ser vi noen interessante forskjeller. Personer under 30 svarer oftere at kort leveringstid er en viktig årsak til at de foretrekker å handle på norske nettsteder. Personer mellom 30-44 år sier oftere at de er opptatt av gode returordninger, garanti og klagerett, enn andre aldersgrupper. Personer som er 60 år og eldre er mest opptatt av at norske nettsider føles trygt.

Behov for et nytt løft for nettsatsingen til din bedrift? Digitroll er nettbutikkeksperter og vi tar gjerne et møte med din bedrift for å se om du har potensiale for økt salg på nett. Du når oss på www.digitroll.no/kontakt eller på tlf. 900 78 050.