Integrasjon nettbutikk PC Kasse

Vedlikehold nettbutikken din helt og holdent fra PCKasse. 

 • Du sparer dobbeltarbeid, arbeidstid i å oppdatere både kassesystemet og nettbutikken seperat
 • Du slipper de kontinuerlige feile lagerbeholdningene en nettbutikk uten integrasjon har. Du slipper å ringe til kunden å beklage at hun ikke kan få kjøpt varen allikevel
 • Du oppnår hurtighet – riktig informasjon til enhver tid
 • Kundene dine får riktig informasjon, beholdning, pris, vareinfo.

Starte nettbutikk med PCKasse Digitroll nettbutikk integrasjon? Les vår «Starte nettbutikk» blogginnlegg.

Generell beskrivelse av nettbutikkintegrasjon mot PCKasse

Integrasjonen baserer seg på en Web Service/API som er utviklet av Deltasoft for PCK.

Beskrivelse av siste versjon av servicen til Deltasoft kan finnes på http://www.pckasse.no/manuals

Basert på web servicen fra Deltasoft  har Digitroll utviklet en egen versjon av denne som kommuniserer med nopCommerce  ehandel via Digitrolls standard TwinXML service som håndterer et 20- talls ulike integrasjoner.

 • Varer
  Overføres ved endring i PCK.
  Kan trigge overføring av alle varer manuelt i PCK.
 • Varegrupper eller webgrupper
  Overføres ved endring i PCK
  Kan trigge overføring av alle grupper manuelt i PCK.
 • Antall på lager
  Overføres ved endring i PCK.
 • Varebilder
  Overføres automatisk samtidig med vare.
 • Ordre
  Lastes ned ved klikk på «Oppfrisk» under «Aktive webordre» i PCK.

Oppdatering fra POS PCK til nettbutikk Digitroll

Varer

Overføring av varer skjer i utgangspunktet automatisk basert på endringer i varekortet i PCK.

Kan også trigge manuell overføring av alle varer under «Webshop oppsett».

Siden overføring av alle varer trigger overføring av en og en vare til web servicen har det vært nødvendig å mellomlagre produkter før de overføres batchvis til nettbutikken. Dette gjør at det kan forekomme en forsinkelse på opp til 10 minutt ved endring av enkeltprodukt.

Overføring av varer inkluderer også variansvarer som opprettes som egne produkter basert på knytting i PCK kombinert med farge og størrelse. Dette en stor fordel siden mange av våre PCKasse kunder selger klær- og fritidsutstyr m.m som har dobbeltvarians med farge og størrelse.

Det overføres også tilbudspris definert på varekortet hvor fra/til dato også ivaretas.

Kan også trigge manuell overføring av alle varer under «Webshop oppsett».

Varegrupper eller webgrupper

Det er støtte for overføring av enten varegrupper eller webgrupper.

Overføring av grupper skjer i utgangspunktet automatisk basert på endringer i grupper i PCK. Ved å bytte mellom «Varegrupper» og «Webgrupper» kan vi også  trigge manuell overføring av alle varer under «Webshop oppsett».  Dette må kun utføres i samarbeid med tekniker hos Digitroll for å unngå å få rot/feil i gruppestruktur i nettbutikken.

Det må avklares ved oppsett av integrasjonen om man ønsker å benytte varegrupper eller webgrupper som varegruppestruktur i nettbutikken.

Det er mulig å deaktivere overføring av grupper og definere disse i nettbutikkens admin i stedet, da må varer knyttes til gruppene manuelt via nettbutikkens admin.

 

Antall på lager

Overføring av antall på lager skjer i utgangspunktet automatisk basert på endringer i lager i PCK. Kan også trigge manuell overføring av alle lagerstatuser under «Webshop oppsett».

Siden overføring av alle saldoer trigger overføring av en og en vare til web servicen har det vært nødvendig å mellomlagre saldoene før de overføres batchvis til nettbutikken. Dette gjør at det kan forekomme en forsinkelse på opp til 10 minutt ved endring av enkeltprodukt.

 

Varebilder

Overføring av varebilder skjer sammen med overføring av varer.

Det er mulig å deaktivere overføring av varebilder fra PCK. Da kan man alternativt administrere bilder i nettbutikkens admin.

 

Oppdatering fra nettbutikk til PCK

Ordre

Ordre overføres til PCK ved at man oppdaterer listen ved å klikke «Oppfrisk» under «Aktive webordre» i PCK.

Ordre kan registreres og samles på en «Webshop kunde» i PCK, eller det kan opprettes nye kunder i PCK ved innlesing av ordre fra nettbutikken. Dette må konfigureres ved oppsett av løsning/integrasjon.

 

Feltmapping

Feltmapping etter kundens spesielle behov.

Kontakt oss gjerne på tlf. 55273040 eller epost hvis du har spørsmål eller ønsker tilbud på nettbutikk integrert med PC Kasse.