Integrasjonsmodul nettbutikk

Hva er denne integrasjonsmodulen?

Digitroll leverer også nettbutikker basert på åpen kildekode nopCommerce som plattform. 

En av Digitrolls virkelige styrker når det kommer til netthandel er utvikling av integrasjonsmodul nettbutikk. Her integrasjon av nettbutikken mot kundens ERP/økonomisystem, og vi har levert integrasjoner mot ERP- systemer som f.eks. Uni Micro, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Visma Global, Visma Business m. flere.

Ehandelsintegrasjon er nøkkelen til å drive nettbutikk.

Alle disse systemene er i stand til å synkronisere data som varer/varegrupper/kunder/rabatter osv. i spesifikt formaterte XML-filer mot en mappe kalt «twinxml» i Digitroll ehandel.

 

Selv om de ulike ERP-systemene som synkroniserer mot «twinxml»-mappen i nettbutikkprogramvaren per i dag har mye til felles, så har de også noen enkelte særegenheter som f.eks. gjør at en UniMicro-twinxml-synk skiller seg noe fra en VismaGlobal-twinxml-synk osv..

Det kan være noen ekstra elementer som synkroniseres, ulike navn på xml-noder, ulike intervaller på når synk kjøres m.m.

Uni Micro var det første ERP-systemet Digitroll utviklet synkroniseringsmodul for Lynx (så tidlig som i mars år 2000) og nå også for nye nopCommerce ehandel.

Ettersom mye er likt i Microsoft Dynamics NAV og f.eks. Visma Global sine twinxml-synker, så kunne størsteparten av koden taes med videre da vi utviklet ny nopCommerce synk for disse, men vær obs på at andre ERP- systemer kan ha noe ekstra funksjonalitet/noen flere elementer som skal synkroniseres i forhold til Uni Micro. Dynamics NAV og Visma ERP- systemene er som kjent større og til andre kundegrupper enn Uni Micros løsninger.

Målet er at en kunde som kjører en basis-standard-synk mot en eksisterende Digitroll Lynx-løsning per i dag skal ha mulighet til å også kunne kjøre synk mot en tilsvarende nopCommerce-nettbutikkløsning. Det er også muligheter for å bygge ut synken med ekstra funksjonalitet og skreddersøm etter ønske og behov.

Funksjonalitet ehandelsintegrasjon

Noe som er nytt ift. tidligere Lynx-twinxml-synkroniseringsmoduler er at nopCommerce TwinXML modulen har et eget admin-verktøy der man har tilgang til en del viktig informasjon.

XML-data som overføres

Man kan til en hver tid finne de siste XML-filene som har blitt overført i hver del av synken via admin-verktøyet. Se info kalt «Latest XML-data» for en oversikt (se skjermbilde under). Det er også videreført funksjonalitet for lagring av hash-nøkkel for overførte XML-filer slik at serveren f.eks. ikke bruker ressurser på å lese inn den samme XML-filen med varer flere ganger dersom det ikke er gjort noen endringer i varedataene siden forrige synk.

Hovedelementer som overføres er

  • varer (med varebilder/tilbehør/spesifikasjoner/mulighet for varians)
  • varegrupper
  • kunder
  • kundegrupper
  • rabattsystem og rabattlinjer
  • ordredata tilbake til ERP

Det er noen forbehold og begrensninger som gjelder, se skjermbilde av «Documentation»-siden i bunnen for detaljer.

screenshot_nopcommerce_twinxml_sync_2

 

Feilmeldingslogg

Det er lagt mye vekt på at alle unntak i synk, feilmeldinger og annet skal logges i den nye nopCommerce twinxml-synken. Alle feilmeldinger blir logget med så dyptgående teknisk info som mulig, slik at det er mest mulig rett frem for tekniker å feilsøke løsningen og utbedre eventuelle feil. Feilmeldinger lagres i en XML fil som man får tilgang til via menypunktet «Exceptions log».

Feltmapping

Feltene i de ulike tabellene for vare/varegruppe/kunde osv. kan være ulike i nopCommerce og i ERP/økonomisystemet. Det er derfor behov for å mappe riktig felt i ERP/økonomisystemet til det korrekte feltet i nettbutikkløsningen. Dette gjøres av tekniker som setter opp og konfigurerer løsningen.

Det er nyttig å kunne se denne mappingen, spesielt dersom man vurderer å gjøre endringer i synk, eller legge til nye felter. Dersom det finnes minimum 1 logget XML-fil for f.eks. varesynk så vil man kunne se hvilke felter i denne som leses inn til respektive felter i nopCommerce, og hvilke felter som finnes i overføring men som ikke leses inn, samt hvilke felter som finnes i nopCommerce men som ikke synkroniseres mot noe felt i ERP.

screenshot_nopcommerce_twinxml_sync_3

Hjelp/dokumentasjon

Følgende skjermbilde er tatt fra menypunktet kalt «Documentation» i adminverktøyet for twinxml-synkroniseringsmodulen per 18.01.2016 (kan ha blitt oppdatert i modulen siden dette skjermbilde ble tatt):

screenshot_nopcommerce_twinxml_sync_ERP