fremtidens kompetansekrav og Magento?

Fremtidens kompetansekrav i teknologi – en utfordring for Magento?

Med jevne mellomrom går debatten om problemene IT- bransjen har med å skaffe kompetanse. Mandag 4. juni skrev Finansavisen om konsulentselskapet Webstep som måtte ut i verden for å hente inn kvalifiserte IT- spesialister fra 10 ulike land for å fylle nødvendige behov for ressurser. Webbyrå- bransjen har dette problemet daglig, og hvilken betydning har det for f.eks. Magento siden det utdannes få og ingen i Norge innen php- teknologi?

Utdannes det nok?

De fleste norske høyskoler og Universiteter utdanner i dag studenter i teknologien Microsoft .NET. Det er den profesjonelle teknologiske plattformen som brukes av alle større tekniske miljøer og alle administrative systemer (ERP, butikkdata etc.) i Norge og ellers i verden. Microsoft .NET- rammeverket er blitt enerådende.

Når Webstep må søke verden rundt så er det fordi dagens utdanningskapasitet i Norge har vært for lav over flere år. Hvis vi mener at fremtiden til Norge etter oljealderen skal handle om kompetanse og digital teknologi så har vi altså en utfordring.

Antall studieplasser skal nå gradvis øke, men i følge artikkelen i Finansavisen sier prognosene at vi først om 7- 10 år år vil være kommet opp på et tilfredsstillende nivå på utdanningen. Imens må vi altså slåss om de beste .NET hodene.Digitroll- Magento- utfordringer skaffe kompetanse

Utdannes alle i feil teknologi?

Med forutsetningen at myndighetene vet hva som skjer i verden rundt oss, så har de sett på hvilken industriell teknologisk plattform verden bruker og kommer til å bruke inn i fremtiden. Myndighetene ser at det er Microsofts økosystem (.NET rammeverket) som er den teknologiske plattformen vi  trenger kompetanse på. Skulle man likevel tro at Norske myndigheter og da utdanningssektoren utdanner kandidater i feil teknologi?

De fleste norske høyskoler og Universiteter utdanner i dag studenter i teknologien Microsoft .NET. Det er den profesjonelle teknologiske plattformen som brukes av alle større tekniske miljøer og alle administrative systemer (ERP, butikkdata etc.) i Norge og ellers i verden.

Faglig utvikling

En nyutdannet student med bachelor eller master fra et universitet i Norge vil mest sannsynlig ønske å jobbe med det hun eller han er utdannet i og som også gir de beste fremtidsmulighetene karrieremessig. Hun vet at hun må begynne sin første jobb i et miljø hvor hun kan utvikle seg faglig for å være attraktiv i et fremtidig arbeidsmarked.  Hun kan være kresen siden hun vet at hennes utdannelse er en knapp faktor.

Millenium-generasjonen har vist seg å være opptatt av kompetanseutvikling. De vet sin egenverdi og skifter raskt jobb for å unngå faglig stagnasjon. Dette er f.eks. vi i Digitroll vel kjent med ved at dyktige .NET utviklere har sluttet med begrunnelsen at de ønsker mer faglig utvikling. Denne typen utfordringer lever alle .NET utviklingsbedrifter med, og vi i Digitroll må hele tiden se oss i speilet  og gi programvareutviklerne  interessante faglige utfordringer.

Hva betyr mangel på kvalifisert kompetanse for nettløsninger som bruker PHP- teknologi?

Hvordan vil det gå med den teknologien som man i gamle dager på stygt kalte «gutteromsterknologi» når .NET er så altomfattende og de beste vil kun jobbe med denne teknologien? PHP er på ingen måte gutteromsteknologi lenger, det er absolutt til stede i Norge, men når lite utdanning skjer i teknologien hvordan skal leverandører av PHP- løsninger som f.eks. Magento klare å henge med for å kapre og holde på de beste hodene? De samme attraktive hodene som er seg hyperbevisst på personlig faglig utvikling, som alltid ser faglig utvikling flere år frem i tid, og som i uoverskuelig fremtid vil se at fremtiden handler om Microsoft .NET rammeverket, det er der de interessante jobbene er.

Ofte er det de kjedelige repetitive jobbene som blir sluset til Øst- Europa. At flere Magento leverandører i Norge har øst- europeiske navn på kanskje 80% av sine Magento- programmerere kan tyde på at den særskilte mangelen på PHP- utviklere ikke bare er noe Digitroll har følt på.

Antall studieplasser skal nå gradvis øke, men i følge artikkelen i Finansavisen sier prognosene at vi først om 7- 10 år år vil være kommet opp på et tilfredsstillende nivå på utdanningen. Imens må vi altså slåss om de beste .NET hodene.

Moteløsningen Magento

I et møte med LS Retail (en verdensledende leverandør av POS- systemer til retail) fikk vi vite at de opplevde Norge som annerledes enn andre land. PHP-løsningen Magento er mer populær her enn i større markeder som f.eks. Australia nevnte de. De brukte ordet «mote» om Magento. En «moteløsning». Igjen kom det tilbake til kjernen i problemstillingen. De som oss slet med å  motivere høyt utdannede programmerere til å lage ehandelsintegrasjoner mot Magento. Loven om å ikke havne i bakevja mht faglig utvikling gjelder selvsagt også for utviklerne til LS Retail på Island.

Tvang som straffet seg

For noen år siden «tvang» vi en masterutdannet .NET- utvikler til å produsere en PHP- basert nettbutikk. Noen uker senere leverte han inn oppsigelsen. «- Ikke på tale om at jeg noen gang igjen kommer til å jobbe med  Magento» var den nedslående beskjeden vi fikk, med faktisk en liten tåre i øyekroken. Å se de andre jobbe med .NET rammeverket og bli den som sitter med «feil» kompetanse var noe vi i ledelsen ikke fanget opp.

I det øyeblikket sluttet vi å være positiv åpen til sinns i forhold til teknologi, og gjorde det til vår oppgave å forklare kundene at deres «angst» for netthandel ikke kan løses ved å velge det som er på «moten» blant de du kjenner. Det du tror er trygt. Vi må hjelpe kunden å sette sin egen kontekst og tenke langsiktig.

Da betyr egentlig ikke «teknologien» som ligger i bunn noe, det er samarbeidspartneren som betyr noe.

Åpen kildekode – det beste

I dag er det ikke bare PHP som er åpen kildekode. .NET har vært det i flere år og det er mange ehandelsløsninger innen .NET sfæren som er åpen kildekodeløsning, som f.eks. Ucommerce og nopCommerce som Digitroll med sine .NET utviklere enkelt tar i bruk for sine kunder.

Argumentet mot proprietære løsninger har vært at man er låst til en leverandør, mens en ikke- proprietær (åpen kildekode) kan leveres av mange. nopCommerce som åpen kildekode har f.eks. alle fordelene for kunden at Microsoft økosystemet leverer moduler og kompetanse (fra Island til Australia). En stor evigvarende fordel for kunden er at en utdannet .NET programmerer lett forstår dokumentasjonen til nopCommerce. Og vi kan bekrefte at den ikke er hjemmelaget.

Det enkle valget

Vi vet fra utallige henvendelser fra fortvilte Magento- kunder at det er mange som tar for lett på valget av Magento- leverandøren. Det er en du kjenner eller et lite byrå som har lært seg php og Magento på egenhånd og skal levere nettbutikk til deg. Så dukker det 100 bugs opp, mange ting feiler, betalingsløsningen virker ikke, ikke får leverandøren til å lage integrasjonen mot  økonomi- eller kassesystemet heller, samarbeidet skjærer seg, og i fortvilelsen ringer du til Digitroll. Fordi dette er «åpen- kildekode» og en annen kan i teorien overta løsningen.

Det å overta en annens bugbefengte nettbutikkløsning er dog en krevende og lite belønnet øvelse. Hadde jeg spurt et av selskapene jeg vet er god på Magento så hadde de nok svart at det koster like må å reparere som å lage ny. For det finnes de som er god på å levere Magento. Og det er som med alt annet når du skal kjøpe en tjeneste, velg en som har høy teknologisk kompetanse og som skal bli en langsiktig samarbeidspartner. Da betyr egentlig ikke «teknologien» som ligger i bunn noe, det er samarbeidspartneren som betyr noe.

Digitroll har store viktige kunder som vi vet ikke bryr seg overhodet hva som ligger i bunn for nettbutikkløsningen deres. Sikkert fordi det virker, men mest av alt fordi de har valgt Digitroll. Fordi vi siden 1999 har vist at vi tenker langsiktig og kan levere.

Kunnskapen om at det er .NET- rammeverket som er fremtiden gjør også at vi sitter i førersete og er trygg på hvor vi skal.

Ring oss gjerne på tlf. 55273040 eller bruk kontaktskjema for mer informasjon om netthandel.