Digitroll nettbutikk integrert med ERP Dynamics NAV

Nettbutikk integrert med NAV

Hvis du har ERP- systemet Dynamics NAV og har behov for ny nettbutikk så bør du se på nopCommerce.

nopCommerce er en åpen kildekode ASP.NET MVC løsning som passer perfekt til Microsoft ERP- systemet Dynamics NAV.

nopCommerce nettbutikk integrert med NAV støtter både B2C og en mer avansert B2B- løsning. B2B- nettbutikken tar f.eks. hensyn til alle typer rabatter inkl. kvantumsrabatter.

Pilotkunden for utviklingen av B2B- NAV nettbutikkintegrasjon var i sin tid en proff- byggevareforretning. Byggevareforretninger har ofte avanserte rabattstrukturer.

Kontakt vår CTO Einar Godø på tlf. 55273040 hvis du har Dynamics NAV og vurderer ny netthandelsløsning.