Bytt ut Visma Zpider med en bedre nettbutikk fra Digitroll

Visma integrert nettbutikk med sanntids- prisoppslag på direkten

Har du behov for ny Visma nettbutikk? Skape ny og forbedret forretningsmulighet? Visma Zpider har lenge vært en god Visma B2B nettbutikkløsning for mange, men vi som kun driver med B2B- og B2C- nettbutikksystemer vil selvsagt anbefale alle å vurdere mer fleksible og helprofesjonelle nettbutikkløsninger.

nopCommerce fra Digitroll er et ypperlig alternativ for Visma kunder som enten tenker B2C eller B2B- nettbutikk integrert med Visma.

Digitroll har siden 2001 levert nettbutikker integrert med ERP- systemene til Visma. Den første nettbutikkløsningen vi leverte mot Visma var mot forløperen Rubicon. Så her snakker vi om relativt omfattende kompetanse på integrasjoner. Vi har vært med på mye i Digitroll og kan med rette kalles e-handelsintegrasjonseksperten.

Sanntids- prisoppslag er en av de største fordelene dine kunder får med vår nye Visma integrerte nettbutikk.

Siden 2010 har vi utviklet et nært samarbeid med Visma- ekspertene i Isonor IT. Isonor har ansatt landets beste og mest ettertraktede Visma konsulenter. Sammen har vi nå gjennom mer enn 10 år utviklet markedets beste nettbutikkintegrasjon mot Visma.   En integrasjon som har opplevd mye og som virker.  Sanntids eller også kalt live- prisoppslag er en av de fordelene dine kunder får med vår nye Visma integrerte nettbutikk. Det sørger for at kundene dine alltid får riktig pris og beholdning i nettbutikken når de logger seg inn for å handle.

Å slå sammen dyptgående kompetanse på både Visma ERP- systemer og netthandel på øverste nivå  har medvirket til utvikling av en ytterst solid e-Handelsintegrasjon mellom Visma Global og nettbutikkløsningen nopCommerce.

Den første nettbutikkløsningen vi leverte mot Visma var på begynnelsen av 2000- tallet, da mot forløperen Rubicon

Visma Zpider versus Digitroll nettbutikk

Nettbutikkintegrasjonen overgår det Visma Zpider kan tilby, samtidig som nettbutikkløsningen er den helt fantastisk brukervennlige og avanserte nettbutikkløsningen nopCommerce.  nopCommerce er basert på Microsoft- plattformen ASP.NET, og kan integreres mot alle POS- eller ERP- systemer. E-handelsintegrasjonen vi har utviklet mot Visma Global gjør at vi uten blygsel kaller nettbutikkløsningen «Visma nettbutikk». Se YouTube- video som beskriver integrasjonen mellom Visma Global og Digitrolls nettbutikk.

Nettbutikkintegrasjon er del av vår DNA

Digitroll har en lang historie å fokusere på kundens effektive vedlikehold av en nettbutikkløsning. Enten det er mot Visma Business, Visma Global eller Microsoft baserte- løsninger som nye BC eller  Microsoft Dynamics NAV.  Dataflyt mellom nettbutikk og ERP- systemer er er vårt DNA.

Sammen har vi nå gjennom mer enn 10 år utviklet markedets beste nettbutikk integrert med Visma.


Vår anbefaling er å alltid benytte seg av eksisterende vare- og kundedata i ERP- systemet når du skal vedlikeholde en nettbutikk integrert med Visma eller et annet ERP- system. Da slipper du dobbeltarbeid. Riktige priser og beholdning er ofte de to viktigste tingene. Når du skal ha nettbutikk integrert med et POS- eller ERP- system så er det et krav at du har godt varedatagrunnlag når du skal benytte deg av ERP- systemet for å oppdatere nettbutikken. Eksisterende Zpider- kunder har ofte god varedatakvalitet, derfor enda enklere for dem.

Ehandelsintegrasjonen overgår det Visma Zpider kunne tilby, samtidig som nettbutikkløsningen er den helt fantastisk brukervennlige nettbutikkløsningen nopCommerce.

Krevende nettbutikkprosjekter

Det er spesielt gjennom flere e-handelsprosjekter for byggevarekunder Isonor og Digitroll har fått utviklet og stresstestet nettbutikkintegrasjonen mot Visma. Byggevareforretninger lager nemlig kreative rabattstrukturer for sine byggmesterkunder. Det handler om volumrabatt, rabatt på veil pris, påslag (!) osv. Denne høye graden av kompleksitet mht prisoppslag vet vi at en del andre nettbutikkleverandører sliter med. Nylig fikk vi  en ny B2B Visma ehandel- kunde som bare måneder i forveien hadde investert mye i en nettbutikk fra en annen leverandør. Som gav feile priser, integrasjonen var ikke god nok. Og ble skrotet. Vi fikk det selvfølgelig til, men vi har fått vår egen solide porsjon dose juling opp igjennom årene vi også, og vi har lært.

En B2B- nettbutikk krever mer av en nettbutikkintegrasjon enn B2C siden enkeltkundens faktiske sanntids prisdata skal vises ved pålogging. Vi kaller det «live prisoppslag»

B2B versus B2C Visma- nettbutikk

En B2B nettbutikk krever mer av en nettbutikkintegrasjon enn en B2C siden enkeltkundens faktiske sanntids prisdata skal vises ved pålogging. Vi kaller det «live prisoppslag» når vi foretar et web servicekall fra nettbutikk til Visma for å hente en kundes avtalte rabatterte pris. En B2C- nettbutikk behøver ikke sanntids prisoppslag, den har lite og ingen behov for kundedata (alle kunder er like) og den kan i enkleste fall synke pris 1 gang i året.

Se introduksjonsvideoen over på e-handelsintegrasjon mellom Visma Global og en Digitroll nettbutikk.

Kontakt gjerne Patrick Dahl på tlf. 975 99 994 for mer informasjon om Digitrolls Visma- nettbutikk.