Nettbutikk integrert med Visma

Har du behov for ny Visma nettbutikk? Skape ny og forbedret forretningsmulighet? Zpider har lenge vært en god Visma B2B nettbutikkløsning for mange. Nå går Zpider mot sine siste dager og det gjør at den mer enn fullgode erstatteren nopCommerce fra Digitroll er et ypperlig alternativ for Visma kunder som enten tenker B2C eller B2B nettbutikk integrert med Visma.

Digitroll har siden 2001 levert nettbutikker integrert med ERP- systemene til Visma. Den første løsningen på begynnelsen av 2000- tallet var mot forløperen Rubicon. Vi har vært med på mye i Digitroll og kan med rette kalles ehandelsintegrasjonseksperten.

Siden 2010 har vi utviklet et nært samarbeid med Visma- ekspertene i Isonor IT. Isonor har ansatt en av landets beste og mest ettertraktede Visma konsulenter (du hører ham i videoen under). Sammen har vi nå gjennom flere år utviklet sikkert markedets beste nettbutikk integrert med Visma.   En integrasjon som har opplevd mye og som virkelig virker. Å slå sammen dyptgående kompetanse på både Visma ERP og netthandel har medvirket til utvikling av en ytterst solid eHandelsintegrasjon mellom Visma Global og nettbutikkløsningen nopCommerce.

Visma Zpider versus Digitroll nettbutikk

Ehandelsintegrasjonen overgår selvfølgelig det Visma Zpider kunne tilby, samtidig som nettbutikkløsningen er den helt fantastisk brukervennlige nettbutikkløsningen nopCommerce.  nopCommerce er en .NET- basert åpen kildekodeløsning som kan integreres mot mange POS- eller ERP- systemer. Ehandelsintegrasjonen vi har utviklet mot Visma Global gjør at vi uten blygsel kaller nettbutikkløsningen «Visma nettbutikk». Se YouTube- video som beskriver integrasjonen mellom Visma Global og Digitrolls nettbutikk.

Ehandelsintegrasjon er del av vår DNA

Digitroll har en lang historie å fokusere på kundens effektive vedlikehold av en ehandelsløsning. Enten det er mot Visma Business, Visma Global eller Microsoft Dynamics NAV.  Dataflyt mellom nettbutikk og ERP- systemer er er i vårt DNA.

Vår anbefaling er å alltid benytte seg av eksisterende vare- og kundedata i ERP- systemet når du skal vedlikeholde en nettbutikk integrert med Visma. Da slipper du dobbeltarbeid. Riktige priser og beholdning er ofte de to viktigste tingene. Når du skal ha nettbutikk integrert med et POS- eller ERP- system så er det et krav at du har godt varedatagrunnlag når du skal benytte deg av ERP- systemet for å oppdatere nettbutikken. Eksisterende Zpider- kunder har ofte god varedatakvalitet, derfor enda enklere for dem.

Ehandelsintegrasjonen overgår det Visma Zpider kunne tilby, samtidig som nettbutikkløsningen er den helt fantastisk brukervennlige nettbutikkløsningen nopCommerce.

Krevende ehandelsprosjekter

Det er spesielt gjennom flere ehandelsprosjekter for byggevarekunder Isonor og Digitroll har fått utviklet og stresstestet ehandelsintegrasjonen for vår nettbutikk integrert med Visma. Byggevareforretninger lager nemlig kreative rabattstrukturer for sine byggmesterkunder. Det handler om volumrabatt, rabatt på veil pris, påslag (!) osv. Denne høye graden av kompleksitet mht prisoppslag vet vi at en del andre nettbutikkleverandører sliter med. Nylig fikk vi  en ny B2B Visma ehandel kunde som bare måneder i forveien hadde investert mye i en nettbutikk fra en annen leverandør. De fikk ikke til prisoppslaget. Prisene viste feil. Og ble skrotet. Vi fikk det selvfølgelig til, men vi har fått vår egen solide dose juling opp igjennom årene vi også med krevende kunder.

B2B versus B2C Visma nettbutikk

En B2B nettbutikk krever mer av en ehandelsintegrasjon enn en B2C siden enkeltkundens faktiske sanntids prisdata skal vises ved pålogging. Vi kaller det «live prisoppslag» når vi foretar et web servicekall fra nettbutikk til Visma for å vise en kundes avtalte rabatterte pris. En B2C nettbutikk behøver ikke sanntids prisoppslag, den har lite og ingen behov for kundedata (alle kunder er like) og den kan i enkleste fall synke pris 1 gang i året. Intervall mellom prisoppdatering avtales i hvert enkelt kundecase.

Se introduksjonsvideoen over på ehandelsintegrasjon mellom Visma Global og en Digitroll nettbutikk.

Kontakt gjerne Patrick Dahl på tlf. 975 99 994 for mer informasjon om Digitrolls Visma nettbutikk.