pakkehandlekurv pakkebygger nettbutikk Digitroll

Pakkebygger til nettbutikk

Dette er en generell pakkebyggermodul for nettbutikkprogramvaren Lynx og kan integreres i Lynx nettbutikk. Modulen har som mål å dekke pakkebygging for alle kunder. Modulen er derfor laget generell og denne produktbeskrivelsen gjelder da den generelle Digitroll pakkebyggermodulen. Modulen vil kunne tilpasses enkelte kunders spesialbehov ved eget estimat og avtale.

Modulen består av et adminverktøy for administrasjon og oppsett av pakker og en frontend del hvor sluttkunder handler pakker.

En pakke som er lagt i handlekurven i en nettbutikk er bare en definert samling varer. Det er derfor ingen krav om at et evt. økonomisystem ved integrasjon støtter pakker.

Hvilke kunder kan få pakkebygger installert?

Pakkebygger frontend er responsiv, men kan også installeres hos eldre ikke-responsive Lynx nettbutikker. Modulen er i utgangspunktet laget for superadmin responsiv Lynx så man må påregne en noe lenger installasjonstid og evt. tilpasninger i en ikke-responsiv Lynx,

Standardmodul kan selges til alle kunder som har en Lynx nettbutikk, men med noen unntak hvor en vurdering av evt. spesialtilpasning må til. Se eget avsnitt «Spesialtilfeller hos kunder» under.

Spesialtilfeller hos kunder

En pakkebygger tar ikke hensyn til rabatt via «Rabattert pris» på varer man legger i pakken, med unntak av den initielle varen(varen som pakken kobles til i nettbutikken). Pakkebygger tar ikke hensyn til rabatter som er laget med nettbutikkens eller økonomisystems rabattsystem. Rabatter som går på kundegrupper eller spesifikke kunder fungerer ikke med pakkebygger. Alle varer som legges i en pakke henter prisinformasjonen sin direkte fra prisfeltet på varekortet. Dette for å unngå situasjoner med rabatt på rabatt. Pakkebygger tar ikke hensyn til oppsett hvor priser er eks.mva og hvor nettbutikken skal regne egen momssats per vare. Dette må i så tilfelle spesialtilpasses.

Pakkebygger vil fungere i nettbutikker med overnevnte tilfeller, men kunde må da være klar over at pris på varer i en pakke alltid hentes fra varekortets ikke-rabatterte pris direkte uten å ta runden innom rabattsystem eller mva. utregning.

I nettbutikker med spesialtilpasninger som bruker andre felter enn standard til pris, varians, lagerstatus, publisering osv. må kompatibilitet vurderes case-by-case. Alt er mulig å tilpasse, men i nettbutikker med mye skreddersøm knyttet til varer og ordre må man ta slike spesialtilpasninger med i beregningen.

Pakker

Ved hjelp av administrasjonsverktøyet i pakkebyggeren kan en opprette så mange pakker man vil. Det er ingen teknisk begrensning for hvor mange pakker man kan opprette i en enkelt nettbutikk.

pakkeoversikt

Pakker kobles opp mot varer i nettbutikken via et felt på varekortet. Hver pakke man lager får en unik id. Denne id’en setter man inn på varekortet i det feltet på varekortet som man har satt opp som «koblingsfelt» i nettbutikken. Enkelt og greit.

Pakken vil da dukke opp på singelvarevisning for denne varen. Varen som pakken er koblet til vil da også inngå som en del av pakken og bli lagt i handlekurven sammen med pakken.

pakkwebygger til Digitroll nettbutikk

Ute i nettbutikken: Pakkevaremodulen skrives ut inne på singelvarevisning under sin tilhørende vare.

 

pakkeinstillinger pakkebygger nettbutikk Digitroll

 

Adminverktøy: Generelle innstillinger for en pakke. En pakke må gis et navn. Man kan velge om en pakke skal være aktiv eller ikke, les publisert / avpublisert. En pakke må settes opp med en start og sluttdato. Pakken er gyldig og kan kjøpes innenfor dette tidsrommet. Man kan velge å gi en pakke en fastpris, en rabatt på hele pakken i prosent eller la være å sette pris.

Fastpris, rabatt eller ingen av delene

En pakke kan enten ha en fast pris på hele pakken, en fast rabattsats i prosent på hele pakken eller ingen av delene.

Setter man en fastpris vil prisen på pakken være den samme uansett hvilke varer kunden velger i pakken.

Setter man en fast rabattsats i prosent på hele pakken vil kunden oppnå denne rabatten ved kjøp av hele pakken.

Velger man å ikke sette verken fast pris eller rabatt på pakken vil pakkepris bare være summen av alle valgte produkter.

Steg

En pakke består av steg som igjen består av produkter. En pakke kan bestå av et fritt valgt antall steg.

pakkesteg-Digitrollpakkevarebygger for nettbutikk

Adminverktøy: Et steg må ha et navn. Et steg kan være valgfritt. Det vil si sluttkunden kan handle uten å måtte fatte et produktvalg i steget.

I et steg kan man legge til så mange varer man ønsker via en intuitivt drag’n’drop funksjon i administrasjonsverktøyet. Varer som blir lagt til i et steg representerer de varer kunder kan velge mellom i dette steget ute i nettbutikken.
pakkestegdragndrop-pakkevarebygger-nettbutikk-Digitroll

Adminverktøy: Man søker blant tilgjengelige varer i nettbutikken og legger varer i steg via drag’n’drop funksjonalitet.

Når en vare går tom på lager (og dersom nettbutikken er satt opp til å hensynta lagerstatus) vises ikke denne varen lengre i pakken. Dersom et steg går helt tom for varer vil ikke pakken lengre være gyldig. Nettbutikker som bruker pakkebyggere bør derfor forsikre seg om at en pakke alltid lar seg kjøpe ved at minst en av varene i hvert steg er på lager. Dersom nettbutikken ikke er satt opp til å ta hensyn til lagerstatus er ikke dette en problemstilling.

feil-i-pakke-pakkebygger-nettbutikk-digitroll

Ute i nettbutikken: Dersom det skulle oppstå et tilfelle hvor et steg ikke har noen varer igjen på lager får kunden opp en beskjed om dette og det går en mail til administrator av nettbutikken om at en kunde har forsøkt å kjøpe en pakke som ikke lar seg kjøpe fordi den har varer som ikke er på lager. I dette tilfellet er utvalget trinser som kunden får se avhengig av hvilke stav han valgte i forrige steg.

Avhengighet mellom steg

Et steg kan ha avhengighet til et eller flere andre steg. F.eks. Produktvalg gjort i steg 1 vil påvirke utvalget produkter som kunden kan velge i steg 2. Dette er nyttig funksjon dersom det er avhengighet mellom varer. F.eks. hvis visse bindinger kun passer til visse ski, eller et sett bukser kun passer til en bestemt jakke.

Skjema

En pakke kan tilknyttes skjemaelementer. Dette er en slags forenklet skjemabygger.

pakkeskjema-skjemabygger-i-pakkebygger-nettbutikk-Digitroll

Adminverktøy: Skjema kan brukes for å samle informasjon om kunden i forbindelse med pakken.

Skjema er beregnet til informasjonsinnhenting som ikke påvirker pakkens pris eller vareutvalg. F.eks. dersom man ønsker informasjon om kundens alder, vekt (for å kunne stille inn skibindinger f.eks.), kostnadsfritt trykk eller preg på varen eller om varen ønskes gavepakkes.

I standard pakkebygger kan informasjon innhentet i skjema ikke påvirke en pakkes pris.

Ønsker man f.eks. at kunden skal kunne velge å få en pakkevare ferdig montert mot en ekstra kostnad kan man ikke bruke skjema, men kan i stedet lage et valgfritt steg i pakken som heter montering og legge til monteringsvare(r) kunden kan velge mellom i dette steget.

Det finnes ingen grense i nettbutikken for hvor mange skjemaelementer man kan koble på en pakke, men vanligvis vil det ligge begrensninger i antallet tegn som lar seg overføre til økonomisystem. Denne grensen er ofte bare et par hundre tegn. Nettbutikkeiere som vil overføre all informasjonen innhentet i et skjema til et økonomisystem må derfor være klar over denne begrensningen når de legger til skjemaelementer. Fritekstfelter hvor kunde kan skrive så mye han vil vil dermed være en dårlig match. Da må en holde seg til nedtrekksmenyer og avkrysning for å ha kontroll på datamengden.

Det finnes tre typer skjemaelementer. Nedtrekksmeny, avkryssing og tekstfelt.

pakkeskjemaadmin-pakkebygger-nettbutikk-Digitroll

 

Adminverktøy: Man kan opprette mange ferdige maler på informasjonsfelter. Disse feltene kan gjenbrukes på tvers av alle pakker. F.eks. trenger man bare opprette feltet «Høyde» én gang  –  så kan man bruke dette på alle skipakker, treningstøypakker osv. Man trenger altså bare opprette et felt en gang – for all fremtid.

pakkehandlekurv pakkebygger nettbutikk DigitrollVisning ute i nettbutikken: en pakke er lagt i handlekurv. Ikoner for fjerning av vare og økning av antall på varer i pakken er borte. Forsøker kunder å trikse/endre varen forsvinner hele varen. Det kjøres undersøkelser/sjekker i bakkant for å forsikre om at hele pakken, med alle delelementer ligger i kurven hele veien til ordrebekreftelse.

Når en pakke først er lagt i handlekurven er den låst, dette for at man ikke skal kunne snike til seg pakkerabatt for deretter fjerne påkrevde delvarer etc.

Tilpasning- og utviklingsmuligheter

Frittstående pakker. Altså pakker som ikke er avhengige av å være koblet til en startvare. Slike pakker kunne man for eksempel tenkt seg som antrekkbygger, pc-bygger osv.

Synkronisering av pakker fra økonomisystem vil være en litt større utfordring, spesielt da dette ikke er standardfunksjonalitet i økonomisystemer.

Kontakt oss hvis du ønsker pakkebygger i nettbutikk!