Innlegg

Fremtidens kompetansekrav i teknologi – en utfordring for Magento?

Med jevne mellomrom går debatten om problemene IT- bransjen har med å skaffe kompetanse. Mandag 4. juni skrev Finansavisen om konsulentselskapet Webstep som måtte ut i verden for å hente inn kvalifiserte IT- spesialister fra 10 ulike land for å fylle nødvendige behov for ressurser. Webbyrå- bransjen har dette problemet daglig, og hvilken betydning har det for f.eks. Magento siden det utdannes få og ingen i Norge innen php- teknologi? Les mer