Innlegg

Visma integrert nettbutikk med sanntids- prisoppslag på direkten

Har du behov for ny Visma nettbutikk? Skape ny og forbedret forretningsmulighet? Visma Zpider har lenge vært en god Visma B2B nettbutikkløsning for mange, men vi som kun driver med B2B- og B2C- nettbutikksystemer vil selvsagt anbefale alle å vurdere mer fleksible og helprofesjonelle nettbutikkløsninger.

nopCommerce fra Digitroll er et ypperlig alternativ for Visma kunder som enten tenker B2C eller B2B- nettbutikk integrert med Visma. Les mer