Innlegg

Visma integrert nettbutikk med sanntids- prisoppslag på direkten

Har du behov for ny Visma nettbutikk? Skape ny og forbedret forretningsmulighet? Visma Zpider har lenge vært en god Visma B2B nettbutikkløsning for mange, men vi som kun driver med B2B- og B2C- nettbutikksystemer vil selvsagt anbefale alle å vurdere mer fleksible og helprofesjonelle nettbutikkløsninger.

nopCommerce fra Digitroll er et ypperlig alternativ for Visma kunder som enten tenker B2C eller B2B- nettbutikk integrert med Visma. Les mer

Et spennende Visma Global ehandelsintegrasjonsprosjekt

Vi lar oss sjelden skremme av krevende nettbutikk- integrasjonsprosjekter mot ERP- systemer, og med erfaring helt tilbake til Rubicons dager på 90- tallet tok vi på oss verdens første «flerklientintegrasjon» mot Visma Global. Les mer