Varianshåndtering i Digitroll nettbutikk

Ulike måter å vise varianter i nettbutikk

Variant kommer i ulike former, de mest vanlige er i farge og størrelse.

Våre nettbutikkløsninger kan håndtere både enkeltvarians (varians kun på 1 dimensjon) eller det vi kaller dobbelvarians (to dimensjoner; f.eks. både farge og størrelse i samme visning).

Hvis du har enda flere varianter er mest sannsynlig pakkebyggeren en mer riktig funksjon for å løse bygging av en vare.

Denne korte videoen viser noen ulike måter å vise varianter i nettbutikk på