Utviklingsteam i Digitroll praktiserer moderne systemutviklingsteknikker som «continuous integration» (CI), automatisert testing og «continuous delivery» (CD).

Utviklerverktøy som Digitroll bruker

Digitroll er tungt lastet med teknologi, eller sagt på en annen måte, tungt lastet med ting som virker. En Digitroll nettbutikk eller nettside pleier å være meget driftssikker. Hos oss så må du ikke bruke tid hver dag på å snakke med din leverandør om gamle eller nye feil som oppstår. Så hvilke utviklerverktøy bruker teknikerne i Digitroll?

Den enkelte utvikler i Digitroll bruker Microsoft Visual Studio (VS) IDE i sitt daglig arbeid. Utviklingsteam i Digitroll praktiserer moderne systemutviklingsteknikker som «continuous integration» (CI), automatisert testing og «continuous delivery» (CD). Praksisen gjør det mulig for oss å utvikle ny funksjonalitet, automatisk teste og kvalitetssikre komplekse system, og publisere oppdateringer til våre produksjonsmiljøer.

Våre utviklerverktøy med høy grad av automatisering bidrar til at vi holder høy hastighet og kvalitet under utvikling, bidrar til mindre rom for menneskelige feil, og gir oss mulighet til å raskt rulle tilbake til stabil versjon av programvaren om en oppdatering ikke fungerer som forventet.

For å oppnå effektiv arbeidsflyt flyter Digitrolls programvare gjennom et kretsløp av automasjonsprodukt. Programvaren går gjennom følgende tjeneste-stack før den når ut til våre sluttbrukere

  • Microsoft Visual Studio IDE
  • Bitbucket SCM
  • Jenkins Automation Server
  • Octopus Deploy Automation server

En slik utviklingsprosess gjør det raskt og enkelt for oss å utføre brukertester i lukkede miljøer, og gjennomføre evt. forbedringer, før ny funksjonalitet publiseres til offentligheten.

Håper denne lille artikkelen om våre utviklerverktøy er interessant og ikke nøl å kontakte oss på tlf. 900 78 050 eller på epost om du ønsker å ta en prat om din neste websatsing. Da lover vi å snakke mindre om teknologi.